Je technická civilizace úpadková, a proč?

Jan Patočka

Published: 1975

Type: Text

Tags:
  • The Bottleneck Files
  • society (and modernity)
  • For Posterity
  • Description:

    Text pochází z Kacířských esejí.

    Kacířské eseje o filosofii dějin jsou Patočkovo vrcholné dílo. Ústí sem všechno dosavadní filosofovo myšlení o dějinách. Shrnuje se tu i Patočkovo myšlení fenomenologické: jde o to učinit zjevným fenomén dějina zároveň - v závěrečné syntéze obou Patočkových učitelů, Husserla i Heideggera - zasadit do něj lidskou existenci v porozumění konkrétnímu životu ve společenství, ve světě, v dějinách.

    [login // maintain]